Kratkoročne cene surovin ostajajo visoke, srednjeročno in dolgoročno pa pomanjkanje podpore
Kratkoročno so dejavniki, ki podpirajo cene surovin, še vedno prisotni. Po eni strani se je ohlapno finančno okolje nadaljevalo. Po drugi strani pa ozka grla oskrbe še naprej pestijo svet. Vendar se srednjeročno in dolgoročno cene surovin soočajo z več omejitvami. Prvič, cene surovin so previsoke. Drugič, omejitve ponudbe so se postopoma omilile. Tretjič, denarna politika v Evropi in ZDA se je postopoma normalizirala. Četrtič, učinek zagotavljanja ponudbe in stabilizacije cen domačih surovin se je postopoma sproščal.


Čas objave: september-05-2021